Visie en Missie

Visie

Bij Stal Steenoven werken we vanuit onze visie:

Ruimte voor het individu! Kijk naar mogelijkheden in plaats van beperkingen en probeert de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de deelnemer te vergroten.

Missie

De begeleiders van Stal Steenoven willen graag een veilige plek bieden om vaardigheden aan te kunnen leren die de deelnemer helpen zijn plek in de maatschappij te vinden. Hierbij wordt vraag gericht gewerkt met persoonlijke leerdoelen.